HALİL AVCI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

a. Veri Sorumlusu

Cemalpaşa Mahallesi 63016. Sokak No:6/A Derya Apt. Asma Kat Seyhan/Adana adresinde bulunan 10240373314 vergi numarası ile Yüreğir Vergi Dairesi’ne kayıtlı Halil AvcıVeri Sorumlusu” veya “Şirket”) işbu aydınlatma metni kapsamında kişisel verilerinizi işleyecek olan veri sorumlusudur.

 

b. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Veri Sorumlusu, kişisel verileri doğrudan veri sahibinin kendisinden, aile veya yakınlarından, iş vereninden veya bağlı çalıştığı tüzel kişilerden, çalışanların iş tanımları kapsamında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden, işyerlerinden ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen kişisel veriler, (d) maddesinde belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un (“Kanun”) 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme şartları doğrultusunda toplamaktadır:

 

 

c. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

Kimlik Bilgisi

Ad-Soyad

İletişim Bilgisi

E-Posta Adresi, Telefon Numarası

Müşteri İşlem Bilgisi

Hizmet/Ürün Tercihleri, Hizmet/Ürün İçin Planlanan Bütçe, Talep ve Şikayetler

İşlem Güvenliği

Log Kayıtları

 

d. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

 

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; İş sürekliliğinin sağlanması; İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi; Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi; Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; Organizasyon ve etkinlik yönetimi; Gelecek tarihlerde düzenlenecek olan satışlar, etkinlikler veya kampanyalar hakkında iletişime geçilmesi; Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; Ürün ve hizmetlerin kişilere göre özelleştirilmesi, profilleme, tanıtım ve pazarlanmaya yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası; Ürün ve hizmetler hakkında güncel bilgileri paylaşması; Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi; Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; Şirket pazarlama ve tebrik yayınlarının paylaşılması; Ticari elektronik ileti gönderilmesi; Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne gerekli bilgilerin işlenmesi; Fiyatlandırma politikasının yürütülmesi; Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

e. Profilleme ve Segmentasyon

Veri Sorumlusu, Müşteri ve Potansiyel Müşterilerine ilişkin olarak işlediği kişisel verileri kullanarak;

        i.            Ticari elektronik ileti izni veren Müşteri ve Potansiyel Müşteri bakımından aşağıdaki amaçlar doğrultusunda profilleme ve segmentasyon yapacaktır.

-          Müşteri ve Potansiyel Müşterinin beğeni ve tercihlerine göre içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim materyalleri gönderilmesi

-          Yeni ürünler/hizmetler hakkındaki diğer iletişimlerin ve mevcut ürünler/servisler hakkındaki güncellemelerin/haberlerin gönderilmesi

-          Tebrik, kutlama ve duyuru vb. içeriklerin gönderilmesi

      ii.            Ticari elektronik ileti onayı vermemiş olan Müşteri ve Potansiyel Müşterileri bakımından da aşağıdaki amaçlar doğrultusunda profilleme ve segmentasyon yapacaktır.

-          Müşterilerin ve Potansiyel Müşterilerin tercihleri, şikayet ve önerileri kapsamında ürünlerin iyileştirilmesi (en çok ve en az tercih edilen ürünler belirlenerek ürün kataloğunun güncellenmesi)

-          Müşterilerin ve Potansiyel Müşterilerin ürün tercihlerinin analiz edilmesi sonucu oluşturulan özel modeller ile, bir ürünü alma potansiyeli yüksek müşterilere özel kampanyalar düzenlenmesi

-          Ürünlerin tercih edilirliğinin arttırılmasına ilişkin çalışmalar yapılması

 

f. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, (d) maddesinde sayılan işleme amaçları dahilinde, aşağıda açıklanan kapsam doğrultusunda Kanun ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

f.1 Yurt İçinde Yapılan Aktarımlar

Alıcı

Örnek Kişisel Veri Kategorileri

Aktarım Amacı

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Müşteri İşlem Bilgisi

İşlem Güvenliği

-          İştirak ve bağlı ortaklılara karşı olan hukuki, mali ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-          İştirak ve bağlı ortaklıklara karşı raporlama, yönetim ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

-          Tarafınız ile bir sözleşmesel ilişki kurulması halinde iştirak ve bağlı ortaklıklar bünyesinde bulunan operasyon, finans, müşteri hizmetleri ve benzer departmanlar aracılığı ile size ve resmi kurumlara karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

Tedarikçiler

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Müşteri İşlem Bilgisi

İşlem Güvenliği

-          Kişisel verilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla bulut bilişim vb. yollar kullanılarak muhafaza edilmesi

-          Mal/hizmet talep, tedarik ve yönetimi kapsamında bulut veya sabit sunucular vasıtası ile işleme yapılan elektronik müşteri ilişkileri yönetimi veya muhasebe programlarının kullanılması

-          Mal/hizmet tedariki süreçlerinin yürütülmesi, tedarikçilerle iletişim kurulması

f.2. Yurt Dışına Yapılan Aktarımlar

Alıcı

Örnek Kişisel Veri Kategorileri

Aktarım Amacı

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Müşteri İşlem Bilgisi

İşlem Güvenliği

-          İştirak ve bağlı ortaklılara karşı olan hukuki, mali ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi

-          İştirak ve bağlı ortaklıklara karşı raporlama, yönetim ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

-          Tarafınız ile bir sözleşmesel ilişki kurulması halinde iştirak ve bağlı ortaklıklar bünyesinde bulunan operasyon, finans, müşteri hizmetleri ve benzer departmanlar aracılığı ile size ve resmi kurumlara karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi

-          Sunulan veya talep edilen ürünün yurt dışında yerleşik bir iştirak veya bağlı ortaklık tarafından temin edilecek olması durumunda ve iletişimin kurulması, gerekli sözleşmesel süreçlere başlanması

Tedarikçiler

Kimlik Bilgisi

İletişim Bilgisi

Müşteri İşlem Bilgisi

İşlem Güvenliği

-          Müşteriler, tedarikçiler, resmi kurumlar, 3. kişiler veya iştirakler ve bağlı ortaklıklar gibi taraflarla yurt dışında bulunan bulut veya sabit sunucular aracılığı ile e-posta üzerinden ile iletişim kurulması

-          Kişisel verilerin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla bulut bilişim vb. yollar kullanılarak muhafaza edilmesi

-          Mal/hizmet tedariki süreçlerinin yürütülmesi, tedarikçilerle iletişim kurulması

-          Mal/hizmet talep, tedarik ve yönetimi kapsamında bulut veya sabit sunucular vasıtası ile işleme yapılan elektronik müşteri ilişkileri yönetimi veya muhasebe programlarının kullanılması

 

g. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Kişisel verileriniz, yürürlükte olan kanunlar kapsamında daha fazla saklanması gerekmediği sürece veya yürürlükte olan kanunlarda daha fazla saklanmasına izin verilmediği takdirde

·         Tarafınız ile sözleşmesel ilişki kurulması halinde, profilleme ve segmentasyon amaçlarıyla işlenen kişisel verileriniz de dahil olmak üzere tüm kişisel verileriniz, sözleşmesel ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl

·         Tarafınız ile sözleşmesel ilişki kurulmaması halinde pazarlama, profilleme ve segmentasyon amaçlarıyla işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerin toplanmasından veya ticari ileti onayının geçerliliğinin sona ermesinden itibaren 5 yıl

·         Her halükarda, ticari ileti onay kayıdınız, ticari ileti onayının geçerlilik süresinin sona ermesinden itibaren 3 yıl

süre ile saklanacaktır.

 

h. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; https://www.halilavci.com/tr/iletisim/iletisim-formu/ Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “İletişim Formu” ve Halil Avcı resmi e-posta adresi info@halilavci.com.tr, resmi telefon hattı olan +90 322 457 27 57 numarası üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

haklarına sahiptir.